Ksiądz kanonik Jan Ligęza niezapomniany proboszcz

12.07.2022 09:00:00

wspomnienie w rocznicę śmierci