Podopieczni Stowarzyszenia RÓWNA SZANSA i uczniowie Szkoły Podstawowej INKLUZJA " wyrabiali masło tradycyjną metodą

02.11.2022 20:00:00

dziękujemy za udział w warsztatach