Uczestniczyliśmy w uroczystym zakończeniu Gminnego Konkursu Plastyczno-Literackiego - 90 LAT MINEŁO... ŻYCZENIA DLA "DWÓJKI"

10.06.2022 08:00:00

dziękujemy za zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej